Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk.
Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.
Du kan legge inn egne opplysninger i din kjernejournal.
Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene.
Hvorfor er Kjernejournalen viktig (video 2 min). Kjernejournalen - kom i gang (video 4 min).
admin

MGFteam e-helse er med og sprer forståelsen av kjernejournalen.

Det er i tillegg viktig at MGFteam e-helse er med og sprer forståelsen av hvor viktig kjernejournalen er, gitt at den inneholder de mest viktige opplysningene.
Og disse opplysningene er det, så langt, kun den enkelte selv som kan legge inn.
Ved ulykke eller øyeblikkelig hjelp, hvor pasienten ikke selv kan svare på spørsmål, kan helsepersonell via opplysninger på ID, gå inn på kjerne journalen å hente opplysninger om medisinbruk, sykdommer, nærmeste pårørende etc., opplysninger som kan være kritiske for behandlingen i den første fasen.
Det er kun helsepersonell som har tilgang til din kjerne journal, og hvem som besøker journalen blir registrert og du som "eier" av journalen kan se dette.